NFOMY | Kemere | Prod.by Maris | Official Music Video

NFOMY | Kemere | Prod.by Maris | Official Music Video

NFOMY | Kemere | Prod.by Maris | Official Music Video

Download & Streaming “NFOMY” https://loops.lnk.to/NFOMY

Project Executive: Maris Universe

Music Production
Composer: Hoàng Gia Khiêm
Music Producer: Maris
Artist – Kemere
Recording Studio: Maris Studio
Mixing & Mastering: Maris
Pianist: Kemere

Music Video Production
Videographer & Photographer: Nguyễn Huỳnh Hiểu Đông
BTS Videographer: Hoàng Gia Khiêm, Phan Minh Quang
Editor & Colorist: Maris Studio
Graphic Designer – Nguyễn Huỳnh Hiểu Đông

Starring
Hoàng Gia Khiêm, Trần Xuân Diễm Quỳnh, Nguyễn Vỹ Khang, Vương Thảo, Lư Quốc Bảo, Phan Minh Quang, Nguyễn Huỳnh Hiểu Đông

Promoting Assistant: Chang dory, YOLO Entertainment, Vwang

Distributed by: LOOPS Music

Special Thanks to
Ông – Bùi Tuấn Đạt và toàn thể mọi người tại các địa điểm xuất hiện trong music video đã tạo điều kiện thuận lợi cho ekip được ghi hình tại khu vực

Theo dõi Kemere trên các mạng xã hội:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092473001087
Instagram: https://www.instagram.com/kenoshiri

Theo dõi Maris trên các mạng xã hội:
Facebook: https://www.facebook.com/maris.producer
Instagram: https://www.instagram.com/marisccxvi
Đăng ký: https://www.youtube.com/c/MARISentertainment

Email liên hệ: marismusic.contact@gmail.com

©Copyright by MARIS Universe. Do not Reup.
©2023 MARIS Universe

#marisuniverse #kemere #maris #nfomy #nofearofmissingyou

Watch this music video on YouTube

Get creators and influencers to use your song in their TikTok Videos. 

Reach an engaging audience through targeted ads on your music video.